inż. Adam Mizerski

Niespełniony mechanik (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz spełniony karbowy XXI wieku (studia podyplomowe „Efektywne zarządzanie IT" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) zarządzający działem IT zgodnie z filozofią ITIL.

Audytor, biegły sądowy z zakresu informatyki z listy Sądu Okręgowego w Katowicach a także ekspert z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości spółek giełdowych realizowanych według wartości godziwej na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych według wymogów MSR / MSSF jak również członek Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod (PN-ISO/IEC 27005:2010/Risk IT/COSO) oceny zintegrowanej analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyka podczas skoków spadochronowych i nurkowania.

 

Kontakt

 ul. Lompy 2/10
      40-040 Katowice

  biuro@kiss.pl
  +48 32 25 19 811
  +48 32 25 19 811
   +48 606 230 420