mgr Dorota Wojtuś

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wydział Matematyki, specjalność Metody numeryczne i programowanie. Obecnie, jako nauczyciel-konsultant d.s. edukacji informatycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje i prowadzi różne formy doskonalenia umiejętności informatycznych nauczycieli. Wspiera nauczycieli wdrażających elementy e-learningu oraz technologii mobilnych do praktyki szkolnej

 

Kontakt

 ul. Lompy 2/10
      40-040 Katowice

  biuro@kiss.pl
  +48 32 25 19 811
  +48 32 25 19 811
   +48 606 230 420