Dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. UP

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna).

Od roku 1985 nieprzerwanie pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej: Akademia Pedagogiczna), od kwietnia 2009 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od roku 1990 pełni funkcję kierownika Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych (dawniej: Pracownia Technologii Nauczania). Jest członkiem Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Od kilku lat na zaproszenie organizatorów prowadzi wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego przy krakowskiej AGH.

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów. W swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz mediów i poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia. Ważnym elementem naukowych dociekań prof. Janusza Morbitzera jest zagadnienie różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych oraz technologii informacyjnej.

Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku (m.in. społeczeństwo informacyjne, technopol, globalna wioska, informacyjny zalew) oraz redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych. Do najważniejszych prac należą: Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki (2007), Współczesna technologia kształcenia (1997), Mikrokomputer dla nauczyciela humanisty (1994), Adaptacyjny mikrokomputerowy system kontroli wiedzy studentów (1992).

Jest organizatorem ponad 20 dużych ogólnopolskich konferencji naukowych, w tym corocznych (od roku 1991) sympozjów naukowych nt. „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” (dawniej „Komputer w edukacji”). Sympozjum to należy do najważniejszych w Polsce imprez naukowych poświęconych edukacyjnym zastosowaniom komputerów, Internetu i innych narzędzi technologii informacyjnej. Pełne teksty referatów, sprawozdania i zdjęcia z ostatnich sympozjów są dostępne pod adresem: http://www.up.krakow.pl/ktime/Sympozjum.html.

Od stycznia 2003 roku do grudnia 2011 był członkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej, a od stycznia 2012 – Rady ds. Informatyzacji Edukacji, będącej organem doradczym Ministra Edukacji Narodowej. W obecnej Radzie przewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Medialnej.

W przeszłości uprawiał sport – był zawodnikiem sekcji kolarskiej KS „Cracovia”, notując na swoim koncie wiele sukcesów. W latach 1974-75 był członkiem kadry narodowej juniorów przygotowywanej do Mistrzostw Świata (zob. http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt6/sport.html). Do dziś jazdę na rowerze (górskim) na dystansach 100-160 km traktuje jako najlepszą formę czynnego wypoczynku. O sporcie mówi, iż „ ... jest ważnym elementem holistycznego rozwoju człowieka. Warto przypomnieć znaną sentencję: W zdrowym ciele zdrowy duch. Myślę, że najważniejsze jest, by jego uprawianie, choćby nawet amatorskie, dostarczało radości i wzruszeń, zaspokajało naturalną potrzebę ruchu. Z przykrością trzeba stwierdzić, że współczesny skomercjalizowany i nastawiony na sukces za każdą cenę sport, coraz bardziej oddala się od tych ideałów. Najlepszym, choć jakże smutnym tego przykładem jest niechlubny koniec kariery jednego z najlepszych kolarzy wszech czasów Lance’a Amstronga”.

Uważa, że udało mu się zrealizować piękną maksymę życiową: „Znajdź sobie pracę, którą lubisz, a całe życie nie będziesz pracować”, co oznacza, że aktywność naukowa i dydaktyczna stała się pasją, dostarczającą wielu radości i zawodowej satysfakcji. Za osiągnięcia w tym obszarze został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Kontakt

 ul. Lompy 2/10
      40-040 Katowice

  biuro@kiss.pl
  +48 32 25 19 811
  +48 32 25 19 811
   +48 606 230 420