Prelegenci
prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Maciej M. Sysło w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe na komputerze Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki (a dokładniej, programowania i metod numerycznych) w szkole. Więcej informacji...
dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. UP

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna).

Od roku 1985 nieprzerwanie pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej: Akademia Pedagogiczna), od kwietnia 2009 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Więcej informacji...dr inż. Jacek Pulwarski

Ogólnopolski Koordynator ECDL i wykładowca Technologii Informacyjnych w Wyższej Szkole Menedżerskiej W Warszawie. Więcej informacji...
dr Damian Bruckner

dr Damian Brückner jest wykładowcą w Zakładzie Informatyki Wydziału Mat-Fiz¬Chem Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach. Więcej informacji...dr inż. Adrian Kapczyński

Pasjonat informatyki, uczeń Profesora Andrzeja Grzywaka. Wykładowca akademicki, kierownik projektów, działacz społeczny. W ramach Politechniki Śląskiej, wicedyrektor ds. dydaktyki Instytutu Ekonomii i Informatyki, wykładowca w Instytucie Matematyki oraz habilitant w Instytucie Informatyki. Więcej informacji...
dr Sebastian Kawczyński

dr Sebastian Kawczyński - doktor nauk historycznych (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), MBA (Akademia Leona Koźmińskiego, 2010). Jeden z pomysłodawców i animatorów ruchu antyplagiatowego w Polsce. Prezes zarządu Plagiat.pl Sp. z o. o., Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet SRL oraz Plagiat.pl - Szkoły Średnie Sp. z o. o., współzałożyciel Fundacji im. Augustine’a Jeana Fresnela. Więcej informacji...
dr inż. Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Nauczyciel akademicki. Więcej informacji...dr inż. Maciej Rostański

Wykładowca akademicki, konsultant IT, certyfikowany instruktor Akademii Cisco. Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prowadzi zajęcia i seminaria z zakresu projektowania i administracji sieciami komputerowymi, technologii internetowych oraz Web 2.0. Więcej informacji...
dr inż. Marcin Tomana

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej. Prezes Zarządu firmy WizjaNet, która zajmuje się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw oraz oświaty. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kształcenia z podstawowych obszarów informatyki takich jak systemy sieciowe oraz internetowe. Więcej informacji...
mgr Elżbieta Bowdur

Organizator konferencji. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki w szkole obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego. Więcej informacji...mgr inż. Wojciech Kolarz

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej (wydz. Mechaniczny Energetyczny). Ukończył m. innymi studium pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu Informatyki i Technologie Informacyjnej w Dydaktyce oraz studia podyplomowe: Fizyka. Od 1997 r. nauczyciel, a od 2001 r. dyrektor Zespołu Szkół SRKAK w Chorzowie. Więcej informacji...
mgr inż. Marcin Aptekorz
mgr inż. Adam Drabiński

Absolwent Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy od 2009r. Regionalna Agencja Rozwoju Rynku. Międzynarodowy Ekspert w dziedzinie zabezpieczeń specjalnych od 2006 roku wdraża w Polsce w ramach Akcji „Razem bezpieczniej” Rządowy programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań technologię znakowania mikrocząsteczkowego.

Więcej informacji...
mgr inż. Przemysław Dudasz

Absolwent Politechniki Krakowskiej specjalności Automatyka i Robotyka. Od 2005 informatyk Małopolskiego Kuratorium Oświaty. W 2007 roku rozpoczął we Włoszech współpracę z japońskim koncernem AMADA. Jako wdrożeniowiec systemów CAD/CAM/CAE i członek AMADA EUROPE SOFTWARE CENTER wprowadzał nowoczesne systemy produkcyjne w takich korporacjach, jak Scandia (Szwecja), Stengel GmbH (Niemcy), Burassou (Francja), Maqinaria (Hiszpania), Kotłomontaż (Polska).

Więcej informacji...mgr Agnieszka Heba

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego. Ukończyła m.in. Podyplomowe Studia Pedagogiczne oraz Technologia Informacyjna i Informatyka w Szkole. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w której pełni funkcję administratora Platformy Zdalnego Nauczania. Więcej informacji...

mgr Bartosz Pleban

Pierwszy absolwent i wieloletni pracownik Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej i stowarzyszenia Mensa. Autor ponad 30 publikacji dotyczących różnych aspektów informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem e-biznesu, multimediów i bezpieczeństwa IT. Więcej informacji...

mgr Teresa Wawrzynek

Teresa Wawrzynek jest absolwentką Wydziału Przemysłu obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie Informatyka w szkole. Więcej informacji...

mgr Dorota Wojtuś

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wydział Matematyki, specjalność Metody numeryczne i programowanie. Obecnie, jako nauczyciel-konsultant d.s. edukacji informatycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje i prowadzi różne formy doskonalenia umiejętności informatycznych nauczycieli. Więcej informacji...


inż. Adam Mizerski

Niespełniony mechanik (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz spełniony karbowy XXI wieku (studia podyplomowe „Efektywne zarządzanie IT" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) zarządzający działem IT zgodnie z filozofią ITIL. Więcej informacji...


mgr Anna Koludo

wieloletni pracownik Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na stanowisku konsultanta ds. edukacji informatycznej. Pełni funkcję kierownika Ośrodka Edukacji Informatycznej od 1995 roku. Więcej informacji...

 

Kontakt

 ul. Lompy 2/10
      40-040 Katowice

  biuro@kiss.pl
  +48 32 25 19 811
  +48 32 25 19 811
   +48 606 230 420