Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowo-Metodycznej w Katowicach

21 listopada 2012 roku w nowoczesnym gmachu uczelni Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Metodyczna „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy im. dra Janusza Trawki”. Tegoroczny temat konferencji był nawiązaniem do tematu konferencji sprzed 7 lat „Quo Vadis szkoło?”, której organizatorem był prezes Stowarzyszenia KISS, dr Janusz Trawka. Poruszał wówczas problemy dotyczące przyszłości szkoły, przyszłości która niesie coraz to nowe i zaskakujące rozwiązania i to na olbrzymią skalę. Pytanie okazuje się nadal aktualne. Trwające dyskusje na ten temat i brak jednoznacznej odpowiedzi spowodowało powrót do tak postawionego pytania. Celem tegorocznej konferencji nie była jednak próba odpowiedzi, a raczej zaprezentowanie uczestnikom różnych opinii dotyczących obecnego stanu rzeczy związanego z obecnością ICT w edukacji i współczesnym społeczeństwie wygłoszonych przez znamienitych gości, ludzi nauki. Pokazanie interesujących rozwiązań metodycznych, ciekawych narzędzi i ich możliwości wykorzystania w dydaktyce miało skupić uwagę uczestników na tym, co dziś i jutro ważne w praktyce szkolnej.

Konferencję poprowadzili – organizator, prezes Stowarzyszenia KISS mgr Elżbieta Bowdur oraz prezes Oddziału Górnośląskiego PTI dr inż. Adrian Kapczyński. Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor WST pan prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski. Śląski Kurator Stanisław Faber w swoim wystąpieniu wyraził wiele ciepłych słów na temat współpracy i działań w obszarze wdrażania ICT w edukację przez śp. dra Janusza Trawkę. Następnie został odczytany list pani Grażyny Staniszewskiej, a dyr. Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pan Eugeniusz Romański w swym wystąpieniu wskazywał ważną roli edukacji informatycznej.

Pierwszy wykład wygłosił dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. UP z Krakowa “O istocie medialności pokolenia sieci”. Mówiąc o pokoleniu dzieci-sieci akcentował, że „mądrość i wiedza są zawsze ucieleśnione w człowieku, a książki, media, Internet są tylko źródłem informacji”. Współczesny młody człowiek, który jest odbiorcą kultury medialnej, to często bezkrytyczny, bezwolny odbiorca mediów. Bardzo bogata, wieloaspektowa i świetnie wygłoszona prezentacja spowodowała wielkie zainteresowanie i uznanie wśród uczestników.

"Uczeń w świecie technologii - gdzie jest miejsce dla nauczyciela i szkoły" na to pytanie starał się odpowiedzieć w swoim wykładzie prof. dr hab. Maciej M. Sysło z Wrocławia. Zwracał uwagę na indywidualizację tak ważną w edukacji oraz narzędzia technologii komputerowych, które zwiększają szansę personalizacji procesu edukacji. Określił współczesnego ucznia, jako stale podłączonego do sieci, ale nie potrafiącego z niej korzystać w celach edukacyjnych. Zwrócił też uwagę na ważną rolę stworzonego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne certyfikatu ECDL e-Nauczyciel, którego jest współtwórcą.

O Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych jako podstawowym standardzie określającym najważniejsze umiejętności komputerowe mówił Ogólnopolski Koordynator ECDL dr inż. Jacek Pulwarski. Omawiał rolę certyfikatu e-Nauczyciel w standardzie umiejętności współczesnego nauczyciela. Gościem specjalnym, który przyjechał z Fundacji ECDL z Irlandii był Jakub Christoph, który wręczył osobiście tegoroczne nominacje dla Polski w międzynarodowym konkursie Best Practice Awards. W tym roku z Polski znalazły się dwa projekty: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego” prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – nominację odbierała Pani Agata Suszyńska i „Klasa z ECDL” z Gimnazjum nr 34 w Szczecinie – nominację odbierały Panie Anna Jasik i Dyrektor Iwona Potrykus.

Wręczanie nagród dla laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu „TIK? Tak!” przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Sroka - współorganizator „TIK? TAK!”-a. Wśród śląskich szkół, które niezwykle licznie wzięły udział w konkursie nagrodzone zostały najlepsze szkoły w województwie i najlepsi uczniowie.

W tym roku po raz pierwszy Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłosiło konkurs im. dra Janusza Trawki. Celem konkursu było wyłonienie osób i instytucji, które aktywnie włączają się w promocję i działania związane z podnoszeniem jakości certyfikacji ECDL. W kategorii osób laureatem został mgr inż. Janusz Wróbel, nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Tychach, który od 2003 roku prowadzi program „Informatyka PLUS” przygotowujący uczniów do egzaminów ECDL. Nagrodę wśród zgłoszonych instytucji otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku, który prowadzi działania nie tylko na rzecz uczniów Szkoły ale również w całym środowisku. Są to między innymi konkursy Info Elektra i Info Słupia, które w tym roku obejmą już całe województwo.

Roboty i automaty stają się coraz bardziej obecne w naszym życiu. Czy człowiek „dorósł” do postępu technologicznego, którego jest autorem oraz czy za tymi osiągnięciami techniki idzie rozwój ludzkiej świadomości – te problemy prezentował w swoim wykładzie pt. „Znaczenie i miejsce robotyki w aspekcie współczesnej edukacji” dr inż. Sebastian Koczy. Zagadnieniem porozumiewania się młodego pokolenia w społecznościach internetowych zajął się dr inż. Maciej Rostański w interesującym wykładzie "Memy i inne sposoby porozumiewania się młodzieży globalnej”. Wyjaśnił czym są memy oraz pokazał na wielu przykładach jak funkcjonują i jak ewaluują w kontaktach internetowych. Ważny aspekt edukacji "Kopiuj-wklej w szkolnych wypracowaniach. Jak wykrywać gotowce i przeciwdziałać ściąganiu" pokazał w ciekawym wykładzie dr Sebastian Kawczyński.

Na zakończenie części wykładowej wręczona została również nagroda za Best Practice 2012 przyznana przez Fundację ECDL dla projektu nominowanego w roku 2010 „Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli” prowadzonego przez WUP w Krakowie. Nagrodę z rąk Jakuba Christopha odebrała Pani Stanisława Klimczak, kierownik projektu.

Corocznym zwyczajem w przerwie między wykładami a częścią warsztatową odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów konferencji. Wśród nagród były książki, gadżety, programy, licencje, a nagrodą główną – tablet interaktywny. Losowanie przygotowali oraz czuwali nad jego prawidłowym przebiegiem Ewa Szymala oraz Andrzej Mazur, wieloletni, aktywni członkowie Stowarzyszenia KISS.

W drugiej części konferencji odbywały się warsztaty. Cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy zwracali uwagę na interesujące i starannie dobrane tematy warsztatów podczas tegorocznej konferencji. Warsztaty przygotowane zostały pod kątem zaprezentowania różnych narzędzi i rozwiązań przydatnych w pracy nauczyciela. Prowadzone były przez wykładowców z różnych uczelni, ośrodków, między innymi z CKP z Łodzi i przede wszystkim przez członków Stowarzyszenia KISS.

Wiele ciekawych rozwiązań, jak na przykład „Szkoła w chmurze, czy chmura w szkole”, jak budować robota w gimnazjum, elementy e-learningu w nauczaniu, programy graficzne w chmurze czy przykłady zajęć z tabletami to tylko niektóre z szerokiej listy propozycji warsztatów przygotowanej przez organizatora na tegorocznej konferencji. Pokazuje to szerokie możliwości wykorzystania TIK, jakie mają nauczyciele do dyspozycji w procesie dydaktycznym.

W seminarium poświęconemu certyfikatom ECDL udział wzięli egzaminatorzy, przedstawiciele Centrów ECDL oraz przybyli Koordynatorzy Regionalni z Poznania, Krakowa i Warszawy. O zmianach w systemie certyfikacji mówił Jakub Christoph z Fundacji ECDL z Dublina. Szczegóły związane z certyfikatem e-Nauczyciel omawiała Beata Chodacka z Zarządu Głównego PTI. W dyskusji brał udział obecny w seminarium OK Jacek Pulwarski. Certyfikat e-Nauczyciel wdrażany w bieżącym roku przez PTI spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestników.

Konferencja przebiegała w wyjątkowej i przyjaznej atmosferze. Była nie tylko prezentacją i wymianą poglądów, ale przede wszystkim spotkaniem przyjaciół. Wykłady, warsztaty, jak i prezentacje sponsorów spotkały się z uznaniem uczestników i gości konferencji realizując cel organizatorów – spotkanie wszystkich, którzy interesują się rozwojem technologii informatycznych w edukacji przygotowującej do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.

Autor: Elżbieta Bowdur
 

Kontakt

 ul. Lompy 2/10
      40-040 Katowice

  biuro@kiss.pl
  +48 32 25 19 811
  +48 32 25 19 811
   +48 606 230 420